Monter och broschyr för Tekosöm


Under våren har Attentum jobbat mycket med Tekosöm – ett spännande företag i textilbranschen. Tekosöm (eller Tekosom som bolaget heter internationellt) tillverkar högkvalitativa kläder i sina fabriker i Polen och Ukraina. Kunderna är framförallt stora varumärken inom branschsegmentet functional wear.

Vi har bland annat gjort en helt ny mässmonterinteriör som Tekosöm använde vid den stora branschmässan Performance Days i München i april.

Vi har också producerat en 24-sidig broschyr i formatet 15x15 cm, och en företagspresentation i gränssnittet Prezi.

Jan Larsson har varit art director under hela projektet.

Se mer om detta här.


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts