top of page

Monter och broschyr för Tekosöm


Under våren har Attentum jobbat mycket med Tekosöm – ett spännande företag i textilbranschen. Tekosöm (eller Tekosom som bolaget heter internationellt) tillverkar högkvalitativa kläder i sina fabriker i Polen och Ukraina. Kunderna är framförallt stora varumärken inom branschsegmentet functional wear.

Vi har bland annat gjort en helt ny mässmonterinteriör som Tekosöm använde vid den stora branschmässan Performance Days i München i april.

Vi har också producerat en 24-sidig broschyr i formatet 15x15 cm, och en företagspresentation i gränssnittet Prezi.

Jan Larsson har varit art director under hela projektet.

Se mer om detta här.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page