top of page

Hans Hedenmalm. 

 

Address: Kläckebergavägen 131 395 90 KALMAR

E-mail: hans@attentum.se

Tel: 073-207 37 37

Hans. Attentum Kommunikation. Reklam och kommunikationsbyrå i Kalmar
Om mig

 

Jag har ägnat hela mitt yrkesliv åt att kommunicera. Under många år som journalist i en rad olika befattningar: reporter, redaktör, webbansvarig och nyhetschef.

Det senaste året har jag vässat min kommunikativa kompetens genom att studera copywriting vid Berghs School of Communication.

Jag kan hantera uppdrag inom ett mycket brett spektrum – från reklam till information, PR och textproduktion.

Språkkunskaper

 

SVENSKA – modersmål

ENGELSKA – flytande

TYSKA – hyfsade

ITALIENSKA – vissa kunskaper

FRANSKA – vissa kunskaper

Utbildning

 

Berghs School of Communication. Copywriting steg 2

Hösten 2014

Kursen ger en fördjupning av olika områden en yrkesverksam copywriter ställs inför:

Att ta fram ett koncept och skapa en kampanj

Ord, bild och form i samspel

Att skriva manus för radioreklam och reklamfilm

Att skriva för olika medier

PR, IR och information

Marknadsundersökningar och målgruppsanalys

Varumärkesbyggande och varumärkesvård

Språkbehandling och tonfall

 

Berghs School of Communication. Copywriting steg 1

Våren 2014

Kursen ger en allmän orientering i copywriting samt grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper inom följande områden:

Copywriterns roller och uppgifter

Reklamtexter och genrer

Språk och retorik

Marknadskommunikation

Branschorientering

Projektarbete

 
Institutet för fortbildning av journalister,  Webb-TV-produktion.

Hösten 2009, två heldagar

Kursuppgiften var att göra en egen webb-TV-produktion från manus till foto och redigering.

 

Institutet för fortbildning av journalister, Hur gör dom i Hollywood?

Våren 2000, 50 timmar

Kreativt skrivande och dramaturgi – en intensiv vecka med ordet och berättandet i centrum.

 

Umeå universitet. Språkvetenskaplig ämneslärarlinje, 160 poäng, fyra år

Examen 1983

 

Åkrahällskolan, Nybro. Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje

1972 – 1976

IT-kunskaper

 

DATAKUNSKAPER – mycket goda 

WEBBPUBLICERING – mycket goda

INDESIGN – goda

PHOTOSHOP – goda

OFFICEPAKETET – goda

2010 - present

2010 - present

Anställningar

 

Nyhetschef. Östra Småland, Kalmar 

1 februari 2012 – 28 februari 2013

Som nyhetschef ledde jag det dagliga nyhetsarbetet på Östran. Detta under en period då vi kraftfullt förändrade och moderniserade tidningen både innehållsmässigt och utseendemässigt. Jag ingick under denna tid i redaktionsledningen. 

 

Webbansvarig. Östra Småland, Kalmar

1 december 2006 – 31 januari 2012

I början av 2007 lanserades Östrans helt nya webb. Som webbansvarig förberedde jag först introduktionen och hade de följande åren totalansvar för den. Ett ansvar som omfattade allt från innehåll och redaktörsskap till marknadsföring. Jag hade också budgetansvar. Östran.se snittade i slutet av den här perioden på runt 40.000 unika besökare i veckan. En mycket bra siffra för en lokaltidning av Östrans storlek. 

Under de här åren lärde jag mig oerhört mycket om webb och sociala medier. Inte minst tillägnade jag mig kunskap om webben som kommunikativ plattform och om hur texter och rubriker ska skrivas för att fungera. 

 

Bilageredaktör. Östra Småland, Kalmar

2000 – 2006

Jag tillträdde en nyinrättad tjänst som innebar totalansvar för produktion, planering och utveckling av temabilagor samt de fasta titlarna Affärsliv och Mitt i månaden. 

Ett mycket självständigt och kreativt jobb som dels gav mig massor av intressanta inblickar i länets närsingsliv, dels innebar att jag lärde mig mycket om marknadstänk, kommunikation och tidningsmakeri. Vi inledde under den här tiden en satsning på en diskussionsgrupp för företrädare för länets näringsliv. 

 

Lokalredaktör. Östra Småland, Nybro

1990 – 2000

Under de här åren jobbade jag som nyhetsjägare i Nybro. 

Åren 1998-2000 växlade jag mellan jobb i Nybro och produktion av näringslivsbilagan Affärsliv och temabilagor vid centralredaktionen i Kalmar. 

 

Reporter. Upsala Nya Tidning, Märsta

1985 – 1990

Tremannaredaktionen i Märsta var en spännande arbetsplats eftersom Arlanda flygplats ligger inom bevakningsområdet. Det fanns hur mycket som helst att skriva om. Allt från statsbesök och celebriteter som landade och gjorde sina första uttalanden på svensk mark på flygplatsen, till arbetsmiljöreportage. 

 

Lokalredaktör. Upsala Nya Tidning, Bålsta

1984 – 1985

Under tiden i Bålsta blev jag fast anställd vid UNT. 

 

Reporter. Östra Småland, Kalmar

Somrarna 1980, 1981 och 1983

Sommarvikariaten på Östran blev min introduktion till journalistiken. Dåvarande rekadtionschefen Jan G Andersson skrev i sitt betyg: ”Hasse har redovisat ett kvalificerat material. Trots att han innan anställningen inte jobbat på någon tidning utvecklades han under den korta tiden i yrket.” 

bottom of page