TJÄNSTER

Attentum Kommunikation. Reklam och kommunikationsbyrå i Kalmar

Attentum kan hjälpa till med de flesta typer av uppdrag – stora som små. Från textproduktion och textbearbetning till att utforma strategier koncept och kampanjer för alla plattformar - analogt som digitalt. Vi kan bland annat: 

 

  • Content marketing (artiklar, nyhetsbrev, innehållsplanering etc.)

  • Texter till webb

  • Storytelling

  • Ta fram koncept och kampanjer

  • Innehåll till kundtidningar

  • Annonser och kampanjer – analogt och digitalt

  • Intervjuer och artiklar

  • Broschyrer och trycksaker

  • Närvaro i sociala medier

  • granska, redigera och bearbeta dina texter – och göra dem bättre 

I vårt nätverk finns mycket duktigt folk med olika kompetenser. Därför kan vi åta oss allt från små till stora och komplexa uppdrag. Vi sätter samman det team som behövs.