top of page

TJÄNSTER

Attentum Kommunikation. Reklam och kommunikationsbyrå i Kalmar

Attentum kan hjälpa till med de flesta typer av uppdrag – stora som små. Från textproduktion och textbearbetning till att utforma strategier koncept och kampanjer för alla plattformar - analogt som digitalt. Vi kan bland annat: 

 

  • Content marketing (artiklar, nyhetsbrev, innehållsplanering etc.)

  • Texter till webb

  • Storytelling

  • Ta fram koncept och kampanjer

  • Innehåll till kundtidningar

  • Annonser och kampanjer – analogt och digitalt

  • Intervjuer och artiklar

  • Broschyrer och trycksaker

  • Närvaro i sociala medier

  • granska, redigera och bearbeta dina texter – och göra dem bättre 

I vårt nätverk finns mycket duktigt folk med olika kompetenser. Därför kan vi åta oss allt från små till stora och komplexa uppdrag. Vi sätter samman det team som behövs.

bottom of page