top of page
Ett urval av kunder som vi jobbar eller har jobbat med

KUNDER

En kund berättar:

"Hans på Attentum har haft förmågan att förstå vilka vi är. Han har kunnat beskriva företagets själ på ett sätt som gör att vi känner igen oss – från ledningen ned till varje enskild anställd. Därför har materialet Attentum producerat inte bara lyft oss externt utan också skapat en stolthet internt.

Hans är driven och kunnig och skicklig på att genomföra och följa upp projekt. Dessutom omger har han sig med mycket kompetent folk som tar ansvar för de delar av projekten som ligger utanför hans specialområden. Vi är jättenöjda med Attentums jobb. Det är ytterst professionellt hela vägen."

   

Michael Johansson, VD Tekosom

bottom of page