top of page

ALERTIX / webbcopy

Biotechföretaget Alertix Veterinary Diagnostics utvecklar ett unikt cancertest för sällskapsdjur. Ett spännande bolag som bygger sin affärsidé på svensk spetsforskning.

Attentum fick uppdraget att svara för webbcopyn till bolagets hemsida och formulera texter och budskap som förklarar produkten och verksamheten, och kommunicerar affärsidé och vision till omvärlden. För webbutveckling och webbdesign svarade Eklund Media AB. I uppdraget ingick att översätta allt innehåll till engelska. Tillsammans med Jan Larsson Produktion har Attentum också tagit fram logotype, grafisk profil, broschyrer och marknadsföringsmaterial till Alertix.

Alertixåttasidig broschyr
bottom of page