top of page

IKANO BOSTAD / copy

Attentum levererar kontinuerligt copy till  Ikano Bostad.

Det handlar om att skriva texter och intervjuer till webb och säljbroschyrer – allt i Ikano Bostads tonalitet. Här under är introduktionstexten till en säljbroschyr om Ikano Bostads projekt Brf Inspirera i Stockholms nya stadsdel Hagastaden.

bottom of page