top of page

RITUALS /översättning

Attentum Kommunikation har översatt webbcontent till livsstilsföretaget Rituals. Vi har också levererat översättningar av katalogtexter för samma slutkund. Attentum fungerade här som underleverantör till Ink Republic.​

 

bottom of page