top of page

GLASSOLUTIONS / översättning

För Glassolutions – Emmaboda Glas Attentum Kommunikation översatt ett antal webbtexter om referensobjekt där företagets produkter har använts. Uppdraget omfattade också översättning av webbtexter med produktinformation. Originaltexterna var skrivna på engelska. Vi översatte till svenska.

bottom of page