top of page

Vitargo i Expressen


Attentum fick förtroendet att producera en helsidesannons för Vitargo för publicering i Expressen. Vi skrev Vitargos manifest som riktar sig till målgruppen hängivna motionärer som älskar tuffa utmaningar. Första införandet 26 maj, andra 6 juni.

Kampanjen kommer också att synas i bland annat Runners World framöver.

Idé, koncept och produktion: Attentum. Copy: Hans Hedenmalm AD: Jan Larsson.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page